fredag den 18. januar 2008

Nilgås (Alopochen aegyptiaca), Århus Østhavn, 08-03-04

Par der holdt til på Østhavnen i foråret 2004. Arten ses reglmæssigt i kommunen først og fremmest ved Årslev Engsø, hvor den flere år har ynglet. Derudover er dn set flere gange ved Norsminde Fjord, Tåstrup Mose, Østhavnen og Egå Engsø. Foto: RSN.

Ingen kommentarer: