mandag den 21. januar 2008

Kaspisk Måge (Larus cachinnans) 4K+ (fugl nr. 1), Lakolk Strand, 18/10-07

Fundet i flugten under fouragering, hvor dens jizz, hvide hoved, mørkere overside og især den meget sorte hånd gjorde den letgenkendelig selv på ret stor afstand. De grå tunger ind i den sorte hånd kunne også erkendes i flugten. Pisgule ben, der i felten virkede både lange og tynde, ses. Mørkt øje, lille og rundt hvidt hoved, lang hånd med små hvide spidser karakterisktisk. På billederne ses dog flere karakterer, der afviger fra en typisk Kapsisk Måge, såsom markant mørkere ryg end de omgivende sølvmåger samt usædvanligt meget sort i hånden.
På billedet ses de syv yderste håndsvingsfjer, hvor p10 endnu ikke er fuldt udvokset og i den lukkede vinge skjules af p9. p10 har hvid spids med markant sort subterminalt bånd, p9 med hvidt vindue, meget udbredt sort på p5 og i hvert fald sort på yderfanen af p4. Dette kunne måske tyde på en Kaspisk Måge af østlig oprindelse, idet fuglen har visse lighedspunkter med racen barabensis. Fotos: RSN.

Ingen kommentarer: