fredag den 18. januar 2008

Hvidsisken (Carduelis hornemanni exilipes), Gellerup, 17/12-05
Dogmedokufotos af en hun-farvet fugl. Fouragerede med blot 2 Nordlige Gråsiskner og nogle få Stilitser i elletræer i ca. 5 min. mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej ca. 100 m N f det nybyggede kulturcenter. Kold brungrå grundfarve på ryggen, hvidlige kinder, hvid undergump på nær én tynd mørk streg nederst, ret tynde og fine flankestriber på meget lys underside generelt, lille næb noteret og kraftig nakke noteret. Overgumpen sås kun flygtigt, men virkede hvid. De rosa farver som gengives på billederne sås ikke i felten, men skyldes genskin fra træerne og lav sol. Fotos: RSN.

Ingen kommentarer: