fredag den 18. januar 2008

Damklire (Tringa stagnatilis), Norsminde Fjord, 03-05-05

Sammen med Hvidklire (Tringa nebularia) i forgrunden. Fuglen blev fundet af Henrik Læssøe og var på plads indtil syv-tiden, hvor den trak øst sammen med Hvidklirer. Opholdte sig det meste af tiden udenfor kommunen, dvs. i den sydlige del af fjorden, men foretog enkelte gange flyvinger rundt i området, hvor den krydsede kommunegrænsen mod nord. Foto: RSN.

Ingen kommentarer: