fredag den 18. januar 2008

Bjergpiber (Anthus spinoletta), Århus Østhavn, 4/12-06

Bjergpiber er fåtallig men stabil vintergæst i ferskvandsområderne (såsom Årslev og Egå Engsø samt Norsminde Fjord) i kommunen. Den er desuden stort set årlig på Østhavnen, hvor den som denne oftest ses ved DLG. Foto: RSN.

Ingen kommentarer: